Lezing

Wil je Talentontwikkeling stimuleren?
Zorgen dat ieder talent zich kan ontplooien?
Wil je de tijd nemen om je te laten inspireren?

Niet alleen als schrijfster, maar ook als spreekster help ik graag inzichtelijk te maken wat talent is en talentontwikkeling inhoudt. Hoe talent – ongeacht op welk vlak en welk niveau –  de motor is van motivatie om te leren én gelukkiger te zijn. Hoe iedereen nodig is en niet alleen de top. Hoe belangrijk het is om ook de vraag te stellen welke bijdrage je wilt leveren met waar jij het beste in bent. Hoe we kunnen zorgen dat talent ontdekt kan worden en gestimuleerd. Dat talentontwikkeling een samenspel is van Talent, Tijd en Tegenslagen weten te trotseren. Je te durven presenteren. Een reis is en niet alleen een bestemming: een leven lang mogen leren. Met als uitkomst: voldoening.

De lezing begint met mijn persoonlijke verhaal waarna ik mijn jarenlange ervaring deel met betrekking tot Talentontwikkeling. In 2008 gooide ik na het overlijden van mijn vader het roer om en stopte met mijn baan als manager bij de overheid. Ik volgde mijn hart: maakte van schrijven mijn beroep en richtte de Stichting Talentenloods op met als doel dat kinderen eerder met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Hiervoor ontwikkelde ik een naschools programma en een verlengde schooldag voor twee basisscholen. Na het stopzetten van de subsidie heb ik mijn onderwijsvisie verzilverd in een kinderboek, dat om die reden als ebook gratis gedownload mag worden. Sinds 2014 organiseer ik voor Talentenloods het Open Podium om jeugd te stimuleren hun talent te presenteren. Voor de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) werd ik in 2009 freelance docente en voor Stichting Hollands Boegbeeld ontwikkelde ik vanaf 2010 educatieve voorstellingen. Hierdoor kwam ik de afgelopen jaren op zeer veel scholen terecht. Mijn onderwijsvisie breidde zich uit van het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van cultuur, sport en techniek, naar talentontwikkeling in het algemeen, het stimuleren van creativiteit en de vraag waar je aan wilt bijdragen met je talent.

Het Open Podium met jeugd t/m 12 jaar leek wel op een Slotavond Talentenlood, wat een talent!
foto: Ot Douwes

Ouderavonden, docententeams en schoolbesturen
De lezing kan gecombineerd worden met praktische tips over het herkennen van talenten van de kinderen, hoe we ruimte kunnen scheppen voor talent en creativiteit in de bestaande lesstructuur en gebruik kunnen maken van verschillende leerstijlen voor optimale resultaten.

Talent
Met talent wordt bedoeld datgene waar een kind zijn hart (interesse) heeft liggen en goed in is/kan worden, ongeacht op welk gebied of niveau. Het talent van het kind staat centraal en is de kapstok waarbij alle andere vaardigheden het talent van het kind ondersteunen. 

Creativiteit
Creativiteit is de basis van vernieuwing. Creativiteit is het gehele proces van onderzoek, analyse, maken en presenteren. De zogeheten creatieve vakken, bijvoorbeeld Tekenen en Muziek, kunnen net zo goed alleen zitten op het onderdeel ‘maken’  als dat de vakken Taal en Rekenen kunnen uitnodigen tot creatief denken. Creatief denken kan op alles toegepast worden.

Bijdrage
Naast het ontwikkelen van Talent als motor van motivatie om te leren is het zinvol om met de kinderen te bespreken waar zij hun Talent voor willen inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de UNESCO doelstellingen van de Verenigde Naties: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Leerstrategie
Volgens de leer van Gardner zijn er acht leerstrategieën:
Naast schrijven en rekenen: tekenknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensknap en zelfknap.