Droom-projecten

Alles begint met het hebben van een droom

Mijn eerste grote droom realiseerde ik in 1995: het oprichten van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Ik wilde als projectleider Verkeersslachtoffers bij Bureau Slachtofferhulp de krachten van verkeersslachtoffers bundelen om slachtoffers te voorkomen door de gevolgen zichtbaar te maken. Met professor ir. Jan L. de Kroes (overleden op 31 maart 2020) en zijn vrouw Suzanna Suverein wisten wij met vereende krachten de Vereniging Verkeersslachtoffers tot leven te brengen.

* Stichting Talentenloods *

Na winnaar te zijn geworden in 2006 met Sportintroductie als eerste burgerinitiatief in de gemeente Leidschendam-Voorburg en daarna met het project Muziekintroductie in 2007 heb ik het initiatief genomen in 2008 om Talentenloods op te richten met als doel dat kinderen eerder hun talent kunnen ontwikkelen. Met behulp van subsidie kon een samenhangend pakket van naschoolse activiteiten ontwikkeld worden voor de basisscholen Essesteijn en Dijsselbloem (nu Cascade). Nadat de subsidie werd stopgezet is het Open Podium voor de jeugd tot en met 21 jaar ontwikkeld en gestart in 2014. 

De jarenlange zeer succesvolle Schrijfwedstrijd voor groep 7 van de basisscholen in Leidschendam-Voorburg heb ik in eerste instantie opgezet voor het Huygensfestival in 2009. In 2017 is de Schrijfwedstrijd overgeheveld naar Talentenloods, omdat het Huygensfestival zich alleen op muziek ging richten en kwam het schrijven in het teken te staan van het talent van de kinderen. In verband met toenemende werkdruk op de basisscholen is besloten de Schrijfwedstrijd te beëindigen.

Slotavond Open Podium 2019, foto: Ot Douwes

* Stichting Hollands Boegbeeld *

In 2010 heb ik het initiatief genomen Stichting Hollands Boegbeeld op te richten in verband met het project ‘Den Haag kust Scheveningen’, waarbij negen organisaties betrokken waren om de route en het geschiedenisverhaal van het Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg naar de kust in Scheveningen letterlijk in kaart te brengen. Uit dit project vloeide mijn eerste voorstelling ‘Kustverhalen’ voort (50 voorstellingen) en de daarop volgende voorstellingen ‘200 jaar koninkrijk (100 voorstellingen), ‘750 jaar Oudewater’ over heksenvervolging in de Heksenwaag (100 voorstellingen) en in samenwerking met ProDemos, Huis voor de Democratie ‘Aletta Jacobs in de klas, 100 jaar Kiesrecht’ (75 voorstellingen). 

Mijn grote voorbeeld voor het ontwikkelen van voorstellingen in de klas is mijn gastles Ketelbinkie geweest voor de SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, i.s.m. het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en het Havenmuseum. Deze van oorsprong filosofische les van Marja van Rossum van Groot Denkraam heb ik doorontwikkeld naar een meespeeltheaterles. Deze les heb ik gedurende 10 jaar verzorgd op Rotterdamse scholen tot 2020 en heb ik gestopt in verband met toenemende werkzaamheden voor de Ruïne van Brederode sinds 2017.


* Hollands Historisch Festijn *

De droom in 2016 om naar aanleiding van honderd voorstellingen ‘200 jaar koninkrijk’ het kasteel op het Binnenhof in Den Haag tot leven te brengen met Ridders en Paarden bracht een praktische organisatiekant met zich mee. Om een eerste geschiedenisevenement op het Binnenhof in Den Haag te kunnen organiseren met subsidie was een stichting nodig met ervaren mensen op het gebied van organiseren van evenementen. Hiertoe hebben mijn partner Rob Kortekaas en ik samen het initiatief toe genomen om Stichting HISTORIE-KS op te richten. Door de ervaring van bestuursleden met middeleeuwse kampementen kregen we het voor elkaar om 800 jaar geschiedenis op en rond het Binnenhof tot leven te brengen. Op het Binnenhof – in 2019 op het Lange Voorhout met de tribunes voor Prinsjesdag – met ridders en paarden, een Middeleeuws Kampement langs de Hofvijver en de ‘8 Koninginnen uit 200 jaar Koninkrijk’ in de Paleistuin: het Hollands Historisch Festijn.

* Ruïne van Brederode *

In 2016 was het ook het Jaar van Brederode. Mijn partner Rob Kortekaas was aan de Ruïne van Brederode verbonden met de Compagnie van Brederode en vroeg mij of ik ook een verhaal over Brederode zou kunnen maken. Zo kwam ik erachter dat de geschiedenis van het Binnenhof en Brederode zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Omdat de Stichting van de Ruïne op zoek was naar beheerders had ik een nieuwe droom: dat wij de beheerders zouden worden om de geschiedenis van Brederode tot leven te brengen. Hoe klein onze kans ook leek: sinds 2017 zijn wij de beheerders van de Ruïne van Brederode en brengen wij de geschiedenis tot leven met verhalen, tentoonstellingen en evenementen.

Dromen realiseren op de Ruïne
De Ruïne van Brederode biedt naast openstelling voor bezoekers ook locatieverhuur. Zo is de Ruïne een officiële trouwlocatie. In sommige gevallen hebben mensen dromen die we samen kunnen oppakken. Zo wilden de ORCS graag een keer op de Ruïne een live action role-playing houden (LARP, in een zelfgemaakt verhaal spelen) en is het een evenement met de ORCS voor bezoekers geworden. Dit gold ook voor een boekpresentatie van een fantasy-boek voor young adults. Hier konden we met elkaar een eerste Fantasydag op de Ruïne van maken. Voor beide evenementen gold dat we graag samen onze schouders eronder wilden zetten om de creativiteit te bevorderen. 

Heb jij ideeën over creativiteit en/of duurzaamheid stimuleren, neem dan contact met ons op: info@ruinevanbrederode.nl