Praktijk Talent

Wel een diploma, maar nog geen wet?

Op een aantal Praktijkscholen is een diploma uitgereikt in plaats van een certificaat. De wet is er bijna doorheen dat ook deze leerlingen recht hebben op een diploma. De jongeren zijn er superblij mee. ”Nu horen ze erbij”, zeggen ze letterlijk. Kijk maar eens naar de geïnterviewde jeugd op de nieuwssite van de NOS:
“Sommige mensen zeiden dat ik niks kon, maar nu heb ik een diploma.”

Er zijn 176 scholen voor Praktijkonderwijs met in totaal ruim 29.000 leerlingen.
Hoorden zij er eerst niet bij?

Diploma-uitreiking Praktijkcollege Kolom

Wat is Praktijkonderwijs?

Na de basisschool ga je naar het VWO, HAVO, VMBO of Praktijkonderwijs.
Op de website van onderwijsconsument staat dat Praktijkonderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en leerlingen voorbereidt op makkelijk werk. Maar wat is makkelijk werk? Wat makkelijk werk is voor de een, is moeilijk werk voor de ander. Het is voorbereiden op werk op hun eigen niveau.

Een goede uitleg vind je op de pagina van de Rijksoverheid. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan waarbij een keuze gemaakt wordt uit de vakken: Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels, Ik en de maatschappij, Techniek, Dienstverlening en zorg, Horeca en voeding, Logistiek en verkoop, Groen- en dierverzorging, Culturele kunstzinnige vorming. De opleiding duurt in principe 5 jaar. Ze krijgen naast theoretisch onderwijs en beroepspraktijkvorming ook zelfredzaamheidstraining, persoonlijkheidsvorming en arbeidsvaardigheden. Leerlingen kunnen ook naast hun opleiding diploma’s halen van branche-opleidingen. Na het afronden van de opleiding gaat een groot deel van de leerlingen aan het werk. Een deel stroomt door naar het mbo.

Maar wat als we niet een stap voorwaarts doen, maar we gaan een stap terug? Naar de basisschool Wie zijn de leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan? Op de website van Praktijkonderwijs staat de volgende informatie.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t//m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus. De basisschool geeft alle leerlingen van groep 8 een advies mee voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebied van taal en rekenen. Het IQ van de Praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

 • Inzichtelijk rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Spellen

Maar hoe zou de situatie zijn als de basisschool al praktijkgericht onderwijs zou aanbieden op de diverse interessegebieden die in het Praktijkonderwijs worden aangeboden, zoals Dienstverlening en zorg, Horeca en voeding en Culturele kunstzinnige vorming? Als de basisschool daar ook op zou toetsen in plaats van alleen Taal en Rekenen de bepalende factoren te laten zijn voor het vervolgonderwijs?

Wat is IQ?

Op Wikipedia is een uitgebreide uitleg te vinden over intelligentiemeting. De reden dat het gemiddelde IQ van de bevolking precies op 100 ligt is omdat alle testresultaten worden omgerekend naar een IQ waar het gemiddelde op 100 ligt met een standaardafwijking van 15. Intelligentietests worden zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering ‘normaal verdeeld’ zijn. Maar wat wordt gemeten en hoe? Wat zegt het? Interessant is dat herhaalde proeven bij eenzelfde persoon uitwijzen uit dat de testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag, met verschillende oorzaken, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen door gewenning aan materiaal en situatie.

Psycholoog Loes van Aken pleit voor hernieuwde aandacht voor theorievorming over intelligentie. IQ is wat de IQ-test meet.

Omdat IQ-tests niet gebaseerd zijn op hoe ons brein informatie verwerkt, zegt een IQ-score bovendien niets over het leervermogen van een patiënt of leerling. Terwijl juist dat vermogen veel vertelt over hoe een behandeling of lesmethode aan zal slaan. ‘De nu beschikbare IQ-tests zeggen weinig tot niets over het leervermogen. Daarom is het op dit moment vooral IQ wat de IQ-test meet’, aldus Van Aken.

Om terug te komen op de indeling van het IQ van de leerling om toegelaten te worden voor Praktijkonderwijs moet liggen tussen 50 en 80. Wat zegt dat over de leerling?

IQ van 50-80 betekent volgens deze indeling: van een lichtelijke verstandelijke beperking tot benedengemiddeld/zwakbegaafd? Moet dat niet gekoppeld worden aan wat wordt gemeten? Want een IQ-test test niet alles. In principe wordt getest op:

 • Verbale intelligentie
 • Numerieke intelligentie
 • Logische intelligentie
 • Ruimtelijke intelligentie
Een voorbeeld uit een gebruikelijke IQ-test waar een Praktijkonderwijs-leerling lager door zou scoren

Op de site van Testcentrum Groei wordt echter aangegeven dat er volgens de psycholoog Gardner 10 soorten intelligenties zijn:

 • Verbaal-linguïstische intelligentie
 • Logisch-wiskundige intelligentie
 • Visueel-ruimtelijke intelligentie
 • Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
 • Muzikaal-ritmische intelligentie
 • Interpersoonlijke intelligentie
 • Intrapersoonlijke intelligentie
 • Naturalistische intelligentie
 • Existentiële intelligentie
 • Morele intelligentie 

Alles hierboven pleit voor het ontwikkelen van een Meervoudige intelligentietest, die Gardners 10 intelligenties kan meten. Daarmee komen dan de talenten/de intelligenties van iedereen in beeld en niet alleen van die mensen die hoog scoren in een standard IQ test.  Maar daar gaat het mis. Het blijkt tot nu toe namelijk niet mogelijk om valide en betrouwbare tests te ontwikkelen. Onder andere daardoor zijn er professionals die de theorie van Gardner verwerpen. Zij zien bepaalde intelligentieconstructen zoals “Lichamelijk-kinesthetische intelligentie” als een vaardigheid in plaats van een te onderscheiden intelligentie

Stel je voor dat je kind op de basisschool niet mee kan komen met de taal- en rekenvaardigheden. Zijn of haar hele schoolleven de boodschap meekrijgt een zwakke leerling te zijn. Terwijl zijn of haar talent in de praktijk ligt? Het lukt ruim de helft van de leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolgd om daarna een diploma te behalen. 1 op de 4 weet zelfs een mbo-2-diploma of hoger te halen. Dat percentage (23 procent) is boven verwachting hoog. (bron: Radar Avro Tros)
Wat zegt dat over het huidige basisonderwijs?

De diplomawet komt er aan. Nog even wachten.
Ondertussen stromen er duizenden jongeren op hun 18e de praktijk in en vormen zij letterlijk de basis waarop onze samenleving kan draaien. ‘Wat denkt u?’, zegt directeur Sjaak de Ridder van Kolom, Praktijkcollege Noord tegen de interviewer van de NOS die op hun school is komen filmen: ‘U komt ze overal tegen, supermarkt, techniek, onderhoud, reiniging, gemeente plantsoenendienst, winkels, logistiek, hier bij de haven.’ Op zijn school wordt de wet dan ook niet afgewacht. De diploma’s worden uitgereikt. Een moment om trots op te zijn.

Ken jij een Praktijk Talent?

VWO-er die ook van praktijk houdt: Youtubekanaal Tomosfamilily

Foute voedingsbodem voor talent?

Met verbazing luister ik naar mijn 17-jarige zoon: 6ix9ine heeft in één dag het wereldrecord verbroken: meer dan 43 miljoen views in 24 uur met zijn hiphopvideo GOOBA. Terwijl iedereen dacht dat zijn carrière in één klap over zou zijn, omdat ‘ie z’n vrienden gesnitcht had. Hij staat zelfs bekend als de Snitch. Hm? Wie is 6ix9ine? GOOBA? Snitch?

Dat waren drie makkelijke vragen. 
Hij is de Snitch omdat hij zijn vrienden verraden heeft en zo zijn gevangenisstraf van mogelijk 47 jaar heeft weten om te zetten in maar twee jaar. En dankzij Corona de laatste drie maanden in huisarrest met een enkelband. En daar staat ‘ie mee in z’n nieuwste hiphopvideo GOOBA. 

‘Wil je het zien, mama?’

En daar verschijnt 6ix9ine rappend in onze huiskamer. Compleet met enkelband. Alsof er een verfmachine door zijn kamer rondgeslingerd is. Alle kleuren van de regenboog zijn op de muren beland en in zijn haar met dreadlocks. En voor die vrolijke muren rapt hij grove teksten met een onschuldig jong en knap gezicht met op zijn voorhoofd een grote 69. Eén van de meer dan 200 tatoeages op zijn hele lichaam. Het decor is seksueel aangekleed met grote schuddende vrouwenbillen in evenzo vrolijk gekleurde niets verhullende broekjes. Zijn talent spat letterlijk van het scherm af. Ongelooflijk wat een fout talent!

Volgens zijn eigen woorden zegt hij dat we hem niet moeten veroordelen, omdat we de dingen nooit uit zijn perspectief hebben gezien. Dat hij, Daniel Hernandez, daarom heeft gekozen voor het getal 69. Als je het omdraait blijft het 69. Op Instagram schreef hij zelfs: ‘Open je hart en geest’. Als ik het internet naspeur vind ik een uitgebreid artikel in het AD van Tine Kintaert (12 mei 2020) en in Focus-Knack.be van Geert Zegers (3 maart 2020). Hierin wordt een tip van de sluier opgelicht waarom wij hem niet zouden moeten veroordelen. Zijn vader is een Puerto Ricaan en zijn moeder is een Mexicaanse immigrante met grote gezondheidsproblemen. Daniel wordt in 1996 geboren in New York: in de wijk Bushwick, waar zo’n 70% van de 85.000 bewoners Hispanics zijn en 15% ‘zwarten’. Historisch gezien behoorde Bushwick tot één van de gevaarlijkste delen van de stad. Daniel groeit op in armoede. Zijn vader laat hun gezin in de steek als hij 8 jaar is. Op zijn dertiende wordt zijn stiefvader, zijn superheld, op klaarlichte dag doodgeschoten. Op enkele straten van zijn huis, waar Daniel op hem zit te wachten. ‘Hij wilde alleen maar goed doen. Zijn dood was het moment waarop ik me realiseerde dat het leven een spel is. En dat het geen nut heeft de superheld te spelen. Je kunt beter de slechterik zijn.’ Hij wordt met een zware depressie en een posttraumatische stressstoornis in het ziekenhuis opgenomen. Op zijn veertiende stopt Daniel met school en gaat hij werken om zijn moeder financieel te helpen. Hij komt in de drugshandel terecht, zoals zoveel jongens uit zijn omgeving. Op zijn zeventiende wordt zijn vriendin zwanger. Hij woont op dat moment in een klein appartement: samen met zijn moeder, zijn vriendin en zijn broer met zijn vriendin. Voor Daniel is de oplossing: zoveel mogelijk geld verdienen: als rapper. 

Zou hij in Nederland zijn geboren was de kans veel kleiner geweest dat zijn stiefvader vermoord was. Zijn moeder zou financiële ondersteuning gekregen hebben als ze niet voor zichzelf en haar kinderen kon zorgen. Dan had hij niet voor zijn moeder hoeven te gaan werken. En had hij met zijn 13 jaar van school kunnen wegblijven? Natuurlijk kun je hier ook in een foute scene terecht komen, maar de kans is wel kleiner. Hoe kom je eigenlijk in de criminaliteit? Google biedt me als eerste een zeer beknopte beschrijving aan van schooltv.

‘De meeste onderzoekers gaan er vanuit dat er niet één theorie is voor crimineel gedrag, maar dat het komt door een optelsom van factoren. Volgens sommige onderzoekers, (aanvulling: waaronder de Britse criminoloog Adrian Raine), heeft criminaliteit vaak te maken met biologische kenmerken. Uit een onderzoek bleek dat kinderen die zich asociaal gedragen vaak een lagere hartslag hebben. Ze durven meer op het spel te zetten, maken zich minder druk over de gevolgen van hun daden en zijn niet bang voor straf. Een andere theorie is de aangeleerd-gedrag-theorie. Volgens de Amerikaanse geleerde Sutherland worden jongeren vaker crimineel door als ze veel omgaan met jongeren die dat al zijn. Ze worden crimineel door foute vrienden, foute familie of opgroeien in een foute buurt. En dan is er nog de anomie-theorie. Als je in je leven niet bereikt wat je wilt, je haalt bijvoorbeeld je diploma’s niet en je hebt geen werk, dan ben je volgens deze theorie gevoeliger voor crimineel gedrag.’

In het geval van Daniel lijkt het dus voor de hand te liggen dat de aangeleerd-gedrag-theorie de belangrijkste oorzaak is van zijn criminele bestaan, gecombineerd met een grote dosis lef en zijn Social Media-talent. Zijn drugsleven vormt een spannende bron van inspiratie die hij live deelt op Instagram en hem 15 miljoen volgers oplevert. Met onder andere drugsdeals, schietpartijen en achtervolgingen. Als hij vervolgens de muziekwereld instapt is dat niet omdat hij perse rapper wil worden: ‘ik dacht gewoon aan muziek, omdat iedereen zei dat ik er ‘mad cool’ uitzag.’ 

En ook ik vind dat hij er ‘mad cool’ uitziet met al die tatoos. Eigenlijk lijkt hij op zijn geboortewijk met nauwelijks lege muren. Dankzij de streetart behoort het nu tot de hipste wijken van NY.

6ix9ine uit videoclip GOOBA
Streetart Buswick, NY

6ix9ine is 24 jaar, slechts 1.60 meter en heeft de onschuldige blik van een kind. Is hij een crimineel? Dat is nauwelijks te geloven. Kwam het daardoor dat de rechter hem niet veroordeelde voor het gebruiken van een 13-jarig meisje in zijn clip voor seksuele handelingen met mannen? Daniel kwam weg met de verklaring dat hij dacht dat ze negentien jaar was. Hij was toen zelf 18 jaar. De straf die hij kreeg was met begrip voor de voedingsbodem, echt om hem te helpen: hij moest vier jaar uit de problemen blijven, zijn middelbare schooldiploma halen, in therapie gaan en hij mocht niet op instagram sex of gewelddadige content plaatsen. En slechts een paar jaar later? Hoe is het mogelijk dat een samenzwering tot moord en andere delicten, tezamen goed voor maar liefst 47 jaar, slechts twee jaar gevangenisstraf is geworden door snitchen? En hij de laatste drie Corona-maanden thuis mag doorbrengen, omdat hij last heeft van Astma? Een videoclip kan opnemen met enkelband om en het wereldrecord kan verslaan met 43 miljoen views in 24 uur?

6ix9ine met enkelband in zijn videoclip GOOBA


Laten we het eens omdraaien, zoals hij vraagt.
Dan zien we niet een vrolijk gekleurde boel
maar een gitzwarte achtergrond
Dan zien we geen vrolijk figuurtje 
en nog meer vrolijke figuurtjes
maar de moordenaar van zijn stiefvader
en nog meer moordenaars
zien we één groot monster
en Daniël is doodstil, huilt hij
zonder dat iemand hem hoort?

Maar als we 69 omdraaien
blijft het hoe dan ook hetzelfde
fout

Hoe zorgen we voor een goede voedingsbodem voor onze jeugd?

Hoe ontdek je talent?

Talent dat heb je toch?
Ja, maar hoe kom je erachter?
En hoe ontdekte het ‘duivelskind’ haar talent?

Als je talent bijvoorbeeld zingen of voetballen is, heb je een grote kans om dat te ontdekken, want als je zingt kan iedereen je horen en wie weet niet wat voetbal is? Voor zingen heb je niets nodig en welk kind heeft er geen bal? Maar wat als je talent het bespelen van de panfluit is? Hoe kun je daar achterkomen? Wie geeft jou dat zetje, zodat het vuur ontstoken wordt? De motor gestart wordt van talentontwikkeling?

1. Ouders

Niet voor niets bestaan de spreekwoorden: ‘Een appel valt niet ver van de boom’ en ‘Jong geleerd, oud gedaan’. Werkervaring, interesses en contacten van de ouder kan van jongs af aan doorgegeven worden aan het kind. Daarmee is de ouder een van de belangrijkste aanvoerders van kinderen. 

Maar wat als het kind een ander talent heeft dan de ouder?
Dan is de ouder in deze tijd nog steeds de eerste verantwoordelijke om zijn/haar kind te stimuleren. Om in aanraking te komen met verschillende sporten of muziekinstrumenten. Natuur, tekenen, techniek… Het is essentieel dat de ouder het kind meeneemt, zodat het kind spelenderwijs de wereld kan ontdekken en daardoor zijn of haar talent.
Zo kwam het kind dat meegenomen werd door zijn moeder naar een opendag van de Muziekacademie Den Haag erachter dat hij panfluit wilde spelen. Zijn moeder komt uit Roemenië, maar heeft niets met de traditionele muziek. Via haar zoon leert zij nu deze muziek waarderen.

De onvoorwaardelijke steun van ouders is onmisbaar. De ouders van Jason van der Hulst en Dani Coret brengen hun zoons overal heen in Nederland. Foto: Henk Knoester

2. School

Scholen staan op een goede tweede plaats om je talent te ontdekken. Wij graag schrijft of rekent komt op de basisschool goed tot zijn recht. Scholen hebben sinds 1900 nog steeds als opdracht het bijbrengen van de vaardigheden taal en rekenen. Hierop wordt het studieadvies voor de vervolgopleiding gebaseerd. Een kleiner deel van de scholen (611 van 6700) behoort tot het ‘vernieuwingsonderwijs’ dat uitgaat van de belevingswereld van het kind, waaronder de Montessorischolen en de Vrijescholen. Een positieve ontwikkeling is dat scholen steeds meer de talentontwikkeling van kinderen belangrijk vinden en voor een uitgebreider aanbod zorgen: waaronder de bredeschool. Zij maken deel uit van mijn droom dat de jongste kinderen spelenderwijs in aanraking komen met verschillende disciplines. De middenbouw introductielessen krijgt en kinderen in de bovenbouw aan de slag kunnen met hun keuze. Dankzij het mogen organiseren met Talentenloods van Muziekintroductie
op de basisschool Essesteijn met als een van de onderdelen Blaasinstrumenten, koos een van de jongens, Laurens van Oost, voor trompet. Sinds 2019 is hij de trompettist bij de Hermes House Band.

Talentvol bloggen

Talentvol bloggen, hoe doe je dat? Zo bloggen over talentontwikkeling dat iedereen die je blog leest enthousiast wordt? Meer wil weten, de kracht van talent gaat herkennen, erkennen en wil helpen de ontwikkeling van talent te versterken? 

Dus ben ik begonnen met een cursus bloggen.  

Niet over hoe je een goede blog schrijft, maar een cursus ‘Bovenaan in Google in 3 stappen’. Want ik wil natuurlijk graag zoveel mogelijk mensen bereiken om met verenigde krachten de droom van talentontwikkeling centraal te stellen en uit te laten komen. 

Deze cursus over bloggen wordt gegeven door Bastiaan Vercouteren van Blogkracht. Het zijn drie webinars op dinsdag. Morgen is de tweede bijeenkomst. Met de login-code schuif ik aan bij mijn mede-cursisten om ruim twee uur te luisteren en kijken naar docent Bastiaan en vragen te kunnen stellen. Na zeker een jaar zijn wekelijkse blogtip te hebben gevolgd én een gratis webinar heb ik eindelijk deze vervolgstap gezet. Bastiaan leert ons over de opbouw van je blog en hoe deze door Google gevonden kan worden. Daarvoor moet je wel begrijpen hoe Google het web naspeurt om antwoord te kunnen geven op de vragen die gesteld worden.
De beste antwoorden komen bovenaan! Hm, dat is andere stuf dan interessante artikelen over talentontwikkeling willen schrijven. 

Zo werd vorige week dinsdag pijnlijk duidelijk dat mijn missie nog niet heel veel herkenning oplevert. Niet bij mijn docent en niet bij Google: Stimuleren van talentontwikkeling om zo je beste bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame wereld. Wie zoekt daar nou op? Bastiaan gaf ons als huiswerk mee om op onderzoek te gaan naar keywords. Ik ging natuurlijk zoeken op de woorden talent, talentontwikkeling en diverse variaties. Pas tot slot mixte ik de twee belangrijkste woorden uit mijn missie en zocht ik op:
Duurzame Talentontwikkeling. 

En kijk eens wat Google voor mij bovenaan zet?
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool. Duurzame talentontwikkeling bestaat!

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat de veranderingen in de samenleving betekenen voor het onderwijs in de 21e eeuw en voor het innovatief opleiden in een netwerksamenleving met één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional.

Ik krijg een wow-gevoel.
Duurzame Talentontwikkeling.
Yes, ja… en herhaal graag de laatste zin met een kleine wijziging:

Optimale ontplooiing voor iedereen!

Even het hoofd leegmaken in Nationaal Park Zuid-Kennemerland met getalenteerde vriendin couturier Anna Rotteveel met haar voorliefde voor duurzame wol
Trouwjurk Gouden Eeuw Huwelijk van couturier Anna Rotteveel, foto: Kees Sikkes

Wat doet Corona met talent?

Talent hebben is niet genoeg om talentvol te zijn.
Je moet daarnaast bereid zijn er tijd in te stoppen,
veel tijd, én door te zetten als het tegenzit.

Nu ik dit schrijf is Nederland gebonden aan strenge maatregelen. Ook voor het Open Podium Talentenloods was dit een streep door de rekening. Een programma vol talentvolle jeugd, meer geïnteresseerde bezoekers dan we konden plaatsen. De beschikbare plaatsen in Theater Ludens moesten zelfs eerlijk verdeeld worden, de programma’s lagen klaar.
Eén dag ervoor, donderdag 12 maart: alles moest worden afgeblazen. Een belronde volgde met deelnemers en organisaties, veel begrip en een oorverdovende stilte. Het Open Podium op Vrijdag de 13e ging niet door. Hoeveel grapjes hadden we van te voren erover gemaakt? Waar we niet in geloofden was deze keer werkelijk een ongeluksdag geworden.
Stoppen of doorzetten.? Daar was maar één antwoord op mogelijk. Talentenloods gaat over talentontwikkeling. Doorzetten is een essentieel onderdeel om verder te kunnen komen. Niet linksom dan rechtsom. Mijn voorstel om het Open Podium Talentenloods voor de jeugd digitaal door te zetten werd dan ook positief ontvangen. De jonge deelnemers (tot 12 jaar) die vrijdag 13 maart zouden optreden, zijn gevraagd om filmpjes aan te leveren. Daarnaast hebben we een extra digitaal Open Podium uitgezet, zodat ook andere jongeren filmpjes kunnen aanleveren. De filmpjes worden op het Youtubekanaal van Talentenloods geplaatst, waarvan enkele inzendingen openbaar zijn om deelname te stimuleren. Vervolgens zal de jury het digitaal bekijken en hieruit Two Talents kiezen voor de Slotbijeenkomst die verschoven is naar zondag 1 november. Waarschijnlijk met beperkt publiek, misschien met een livestream. In ieder geval gaan we mooie opnames maken en uitzenden via de lokale omroep.

Door het openen van de deur naar de digitale wereld en het stimuleren van jeugd om filmpjes te maken werd juf HEKS in mij wakker. Al die wijze lessen die ik in de loop van de jaren verzameld had over over talent, gezondheid en tot slot over juf HEKS, wilden er perse uit. Voor kinderen en iedereen die nieuwsgierig is. Ik stelde mijzelf voor de uitdaging van 2 t/m 28 april tijdens schooldagen iedere dag een filmpje te maken: live te gaan met Facebook met een korte les van zo’n vijf minuten. Maar vervolgens kwam ik erachter dat je met Facebook tenminste 20 minuten live in beeld moet blijven. En dat een les maken mij zo’n zes uur per dag kostte inclusief een liedje. Zou ik doorgaan of stoppen? Er waren inmiddels kleine en grote mensen die ik er blij mee maakte, er waren mensen die mij aanmoedigden door te gaan, ik kreeg zelf wijze lessen hoe ik de filmpjes kon verbeteren én hoe kan ik jeugd stimuleren om door te zetten als ik zelf afhaak? Dus ging ik door, maar besloot wel na negen lessen live om terug te gaan naar korte lessen van vijf minuten en die van te voren op te nemen. Dan kon ik opnames maken op verschillende plekjes van de Ruïne van Brederode, waar ik beheerder ben samen met mijn partner Rob Kortekaas. Zo kon ik gelijk de Ruïne op een leuke manier onder de aandacht brengen. Vervolgens was het wel nodig om een videobewerkings-programma te gebruiken. Het programma iMovie op m’n iPad ging me makkelijker af dan ik dacht… want alles wat niet lukt kun je ook aan Google vragen. Het is gelukt! De 18 lessen zijn inmiddels klaar.
En de allerlaatste les van juf HEKS?
Houd vol, zet door, leer van alles wat je onderweg tegenkomt en je zult er sterker uitkomen!

Hoe zet jij door met je talent?

Kijk voor alle 18 lessen van juf HEKS op de website van Juffrouw HEndriKS

Wat is Talent?

Wat is talent?
Laat ik beginnen met:
Talent is niet de top, maar de berg!

Wat bedoel ik met de berg?
Hoe vaak wordt er bij talent gedacht aan degene die echt goed is, de beste. Het mooiste kan zingen, het beste is met sport. Degene die Voice Kids wint, Holland Got Talent, in het hoogste voetbalteam speelt van Nederland, in de Johan Cruijff Arena mag optreden voor meer dan 50.000 bezoekers! Maar haal de berg eens onder de top vandaan? Dan stort de top in en is de top een flop. 

Het is niet de vraag wie het beste is, maar wie nodig is en dat zijn wij allemaal.

Talent op je eigen niveau
Belangrijk is om er van uit te gaan dat iedereen zijn eigen talent heeft op zijn eigen niveau en daarmee zijn eigen beste bijdrage kan leveren. Eén van mijn favoriete voorbeelden is de 18-jarige Sebastian die het syndroom van Down heeft. Zijn talent is zonder twijfel dat hij een entertainer is. De eerste keer dat hij mijn assistent-presentator was voor het Open Podium Jeugd wist niemand of het goed zou gaan op het podium. Maar Sebastian zei exact op het goede moment de juiste dingen en was bijzonder charmant voor degenen die moesten optreden. De sfeer werd  ongedwongener wat ten goede kwam aan jeugd die het best wel spannend vindt om te mogen optreden. In de zes jaar Open Podium Talentenloods kan ik oprecht zeggen dat hij mijn beste assistent is geweest. Maar het is dezelfde Sebastian die stage moest lopen en aan het werk werd gezet met sorteren. Die daarvan ongelukkig en dwars werd. Werk dat van hem een van de vele mensen met een beperking maakte. Tot het nieuws kwam dat hij stage mocht lopen bij Fenix Theatermakers. Een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding theater biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoe hij opbloeide toen hij mocht doen waar zijn hart lag. Ik kreeg het filmpje met de uitvoering toegestuurd. Een verrassend sterke dansuitvoering met bijzonder gemotiveerde mensen met een beperking. Hun talent spetterde op het podium. In een van de kleinste zaaltjes.

Reactie van zijn moeder: ‘Hij bloeit op, omdat hij tussen zielsverwanten staat. Heb ik in die 18 jaar nog niet meegemaakt, behalve bij jou die het ook herkent.’

Wat is jouw talent? 

De foto is gemaakt door de Dennis Massar, fotografie is een van zijn talenten